Fyzická ostraha objektů

Bezpečnost na prvním místě

Umíme ochránit váš majetek i zaměstnance

Fyzická ostraha objektů

Tato služba zahrnuje kontrolní činnost v prostorech vstupu a vjezdu do objektu, kontrolu oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel, vnášeného i vynášeného a vyváženého materiálu, recepční službu, evidenci návštěv, ochranu objektu proti neoprávněnému vniknutí a odcizení majetku a jeho poškozování, ochranu přítomných osob, vnitřní bezpečnost, monitoring nainstalovaných bezpečnostních zařízení, zásahy proti narušitelům, prevenci proti vzniku požáru a ostatních havárií, zabezpečování součinnosti s policií ČR, Hasičským záchranným sborem a záchrannou zdravotní službou.


Ochrana a bezpečnost

Naším hlavním cílem je zabezpečit ochranu a bezpečnost majetku, zaměstnanců a jiných osob v objektech našich zákazníků. Tuto službu zabezpečují pracovníci, kteří jsou vyškoleni a mají osvědčení stanovené právními předpisy. Základním požadavkem je profesionalita a odpovědnost.

Recepční služba

Recepční službu chápeme, kromě výkonu standardních činností, jako významnou součást vytváření image zákazníka a takto k ní přistupujeme.

Jsme připraveni zajistit vaši ochranu a bezpečnost

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás nabídkou služeb ABY servis s.r.o. a připraví vám nabídku na míru vašim potřebám a přáním. Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Další služby ABY Servis s.r.o.


Úklidové služby

Pravidelný úklid a údržba

Náhradní plnění 

Šetřete zaměstnanecké náklady

Podpůrné služby 

Údržba objektů a jeho okolí