Podpůrné služby

Údržba objektů a jeho okolí

Dokážeme vám pomoci i s dalšími úkoly, které jsou spojeny s péčí o vaše firmy a nemovitosti.


Údržba budovy

 • Drobná údržba technologického zařízení budov

 • Preventivní údržba

 • Revize

 • Malířské a natěračské práce

 • DDD

 • Prádelenské služby

 • Sekání travních porostů včetně odvozu a likvidace zelené hmoty

 • Likvidace náletových keřových porostů na neudržovaných plochách


  Třídění odpadu a zajištění odvozu a likvidaci odpadů

  • Zajistíme optimalizace nákladů odpadového hospodářství

  • Správné navržení systému třídění odpadů a jejich shromažďování

  • Navržení a umístění nádob

  • Služba je zajišťována externí firmou splňující zákonné požadavky na osobu oprávněnou k převzetí odpadů

  Navržení a instalace vstupních očistných zón

   Zabránění vnášení nečistot do objektů a ochrana podlahové krytiny, snížení nákladů na jejich ošetřování, údržbu, a tím prodloužení její životnost

  Odborná a poradenská činnost

   Zavedení systému HACCP – tj. provedení analýzy možných rizik a stanovení kontrolních bodů s následným určením druhů a způsobů kontrol a nápravných opatření, vypracování sanitačního a dezinfekčního plánu

  Stravování a catering

     Provozování bufetů a dodávek stravy

  Hygienické systémy

    Zajišťujeme prodej a montáž zásobníků hygienického materiálu, např. dávkovače mýdel, zásobníky na toaletní papíry, papírové utěrky, odpadní koše, osvěžovače, elektrické osoušeče atd. včetně pravidelných dodávek náplní.

  Hygienické náplně

    Zajišťujeme prodej a pravidelné dodávky: tekuté mýdlo, papírové ručníky, osvěžovače vzduchu, hygienické sáčky, odpadkové koše apod.

  Leták ke stažení

  Významnou přidanou hodnotou nabízených služeb je nastavení optimálního řízení a koordinace provádění podpůrných služeb od jednoho dodavatele a celková úspora v nákladech na tyto služby. Vycházíme z kvalitního vypracování pasportizace objektu s aktualizací technické dokumentace včetně nastavení pravidelného reportingu o výsledcích služeb a přijímaných opatření zákazníkovi. Nedílnou součástí podpory služeb je prodej materiálů. Zajistíme jak standardní, tak i speciální materiály podle potřeb zákazníka.

  Pomůžeme vám s péčí o vaše nemovitosti

  Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás nabídkou služeb ABY servis s.r.o. a připraví vám nabídku na míru vašim potřebám a přáním.

  Další služby ABY Servis s.r.o.


  Fyzická ostraha objektů

  Bezpečnost na prvním místě 

  Náhradní plnění 

  Šetřete zaměstnanecké náklady

  Podpůrné služby 

  Údržba objektů a jeho okolí