Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ABY servis, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČO 28984030, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 157807, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující osobní údaje:

jméno a příjmení

e-mail

telefonní číslo

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a služeb a následné jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy nejdéle 6 měsíců od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Správcem osobních údajů je ABY servis, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: tel : + 420 605 200 403, e-mail: obchod@abyservis.cz.